Hydrotekniska Sällskapet

 

Vad är Hydrotekniska Sällskapet?

Sällskapets syfte är att främja utvecklingen av hydroteknikens tillämpningar vid hushållning med och vård av vattenresurserna i odlingslandskapet. Hydroteknikens tillämpningar omfattar därvid tekniska, juridiska och ekologiska aspekter på vattnet i samhällets utveckling.

Sällskapet är ideellt och opolitiskt och verkar främst genom att arrangera överläggningar, föredrag och exkursioner i avsikt att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete och för att sprida kunskap om forskningsresultat och erfarenheter från den praktiska tillämpningen

Hydrotekniska Sällskapets Stadgar (pdf format)

Historik

Aktuellt: Hydrotekniska Sällskapets Vattendag år 2019 med temat "Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion". Klicka här för att komma till presentationerna!

OBS! Hydrotekniska Sällskapet har ny e-postadress;  info@hydrotekniskasallskapet.se


Medlemmar:

Sällskapet har drygt 270 medlemmar. Är du intresserad att vara med kan Du ansöka om medlemskap genom att sända e-post till info@hydrotekniskasallskapet.se alternativt kontakta ordföranden eller sekreteraren (adresser nedan). Medlemsavgiften är 30 kr per år och 300 kr för ett ständigt medlemskap.

Adresser:

Hydrotekniska Sällskapet
c/o Ingrid Wesström
SLU, Institutionen för mark och miljö  
Box 7014, 750 07 Uppsala

Postgirokonto nr 320483-1
Organisationsnummer:822002-4452


Ordf.
Tomas Johansson
Jordbruksverket
551 82 Jönköping


Sekr.
Ingrid Wesström
SLU, Box 7014  
750 07 Uppsala

Webblänkar:

"Hydrotekniska länkar"


 

     


Sidan uppdaterades senast , / Ingrid.Wesstrom@slu.se